Incident na sjezdovce se lyžařům bez pojištění může prodražit

POJISTI SE NA CESTU, to je název nových webových stránek věnovaných problematice cestovního pojištění, které pro veřejnost připravila Česká asociace pojišťoven (ČAP). V souvislosti s nastupující zimní sezonou přináší web praktické informace nejen pro lyžaře a snowboardisty, ale i pro všechny milovníky zimních radovánek.

S fyzickou aktivitou na horách je vždy spojeno větší riziko úrazu. Škody na zdraví kvůli rozsahu zranění, nedostupnosti horských terénů a často nezbytných zásahů vrtulníku nebo horské služby každoročně překračují statisícové až milionové částky. „Spoléhat se jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) je proto v takových případech riskantní,“ upozorňuje manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a pokračuje: „V případě úrazu sice umožní zajistit nezbytnou péči, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Ty však nemají, zejména v horských střediscích, četné zastoupení.

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které se vztahuje na výdaje spojené s náhlým onemocněním či úrazem, tedy zejména na ambulantní ošetření, léky a hospitalizaci. Minimální limit pojistného plnění doporučujeme sjednat při standardní dovolené ve výši 1,5 – 2 mil. Kč. „Při sjednání pojištění se vždy ujistěte, že aktivity, které jedete provozovat, jsou skutečně součástí sjednaného pojištění,“ radí Marcela Kotyrová. „Pojistné podmínky, rozsah pojištění i výluky jednotlivých pojišťoven se často liší.“ Při výběru pojištění se neřiďte pouze cenou. Zejména při zimních sportech se vyplatí připlatit si za rozšíření asistenčních služeb nebo vyšší limit pojistného plnění.

Do hor rovněž není radno odjíždět bez pojištění odpovědnosti,“ zdůrazňuje Marcela Kotyrová. „Pokud bychom způsobili jinému lyžaři škodu na zdraví s trvalými následky, může pro nás částka za odškodnění znamenat celoživotní finanční závazek.“

Dodržování pravidel FIS a prevence

Při provozování zimních sportů je nezbytné dodržovat mezinárodní Pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích, která upravují práva a povinnosti všech osob pohybujících se na sjezdovkách. Ačkoli tato pravidla nemají ve většině zemi právní závaznost (pozor – např. v Italii jsou však součástí právního řadu), je k nim v případě šetření střetu dvou a více lyžařů vždy přihlíženo. „Vedle dodržování pravidel FIS doporučuji téžrespektování všech preventivních opatření,“ doplňuje Kotyrová a upřesňuje: „Na dlouhé horské túry by klienti neměli vycházet sami, bez mobilních telefonů a kontaktu na svou asistenční službu. Měli by maximálně respektovat nebezpečí spojená s povětrnostními podmínkami a změnami počasí a brát na vědomí veškerá doporučení horské služby. Při sportu by pak neměli zapomínat na použití ochranných pomůcek, zejména lyžařské helmy.

Pozor na pojistné podmínky a výluky!

Většina pojišťoven neposkytne pojistné plnění, pokud ke škodní události došlo v souvislosti či v důsledku:

§  požití alkoholu nebo např. jiných omamných látek,

§  úmyslného jednání pojištěného či jiné osoby z jeho podnětu,

§  onemocnění či úrazu, které existovaly v době sjednání pojištění,

§  léčení či operace vztahující se k těhotenství, event. předčasně narozenému dítěti (v pojistných podmínkách je vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění na tyto případy vztahuje),

§  lyžovaní či snowboardingu mimo vyznačené tratě a provozování dalších extrémních sportů.

Webové stránky POJISTI SE NA CESTU jsou dalším výsledkem dlouhodobého osvětového působení České asociace pojišťoven a stávají se nedílnou součástí informačního portálu pro veřejnost www.jaksepojistit.cz. Kromě detailních informací o jednotlivých rizicích a typech produktů přinášejí i praktické postupy a návody a konkrétní příklady pojistných událostí.

Zdroj:www.opojisteni.cz