Profesní odpovědnost s unikátním rozsahem krytí od Chartis

Chartis pojišťovna zaujímá vedoucí pozici na trhu v oblasti inovací a nabízí řešení šité na míru dle potřeb klienta, perfektní servis při likvidaci škod, know-how v celosvětovém měřítku, adekvátní pojistné a dostatečnou kapacitu limitu pojistného plnění.

Nejinak tomu je i v případě nových pojistných podmínek profesní odpovědnosti, které jsou skutečně průlomové. Ať už se jedná o IT společnosti, agentury zprostředkující dotace z EU nebo reklamní či personální agentury, nové pojistné podmínky pojišťovny Chartis pokrývají jejich odpovědnost vyplývající z profesní činnosti téměř do nejmenšího detailu.

Pojištění profesní odpovědnosti poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za finanční škodu, kterou pojištěný neúmyslně způsobí třetí straně – nejčastěji svému klientovi - v souvislosti s odbornou činností, kterou vykonává. Právě Chartis ale doplňuje do standardního krytí zcela unikátní prvky:

  • porušení práv na ochranu osobnosti či soukromí,
  • porušení práv k duševnímu vlastnictví,
  • neúmyslnou pomluvu,
  • přenos počítačového viru,
  • odpovědnost s užíváním internetu,
  • podvodné jednání zaměstnance,
  • ztrátu dokumentů

Pokud se o nových podmínkách chcete dovědět více, je pro vás na níže uvedeném odkazu připraveno detailní webové rozhraní, na kterém můžete najít podrobné informace o tom, co všechno může být tímto pojištěním kryto, včetně příkladů z praxe.

 Zdroj:www.opojisteni.cz