UNIQA: počet podvodů sice klesl, ale vzrostla jejich hodnota

Během prvních šesti měsíců 2011 odhalila UNIQA pojišťovna 120 nových sporných pojistných událostí svých klientů. Nestandardních škod tak oproti stejnému loňskému období ubylo o více než čtvrtinu.

Naopak ale vzrostla hodnota nahlášených pojistných událostí s důvodným podezřením z pokusu o pojistný podvod. Celkově se jednalo o bezmála 4 miliony korun, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Oblastí s nejvyšším výskytem podvodníků zůstává i nadále pojištění vozidel (70 % všech podvodů), kde se letos zatím pokusili obrat UNIQA pojišťovnu o bezmála dva miliony korun, tedy o 28 % více než loni.

Celkem bylo v prvním pololetí 2011 šetřeno 317 sporných pojistných událostí (včetně neuzavřených z předchozího roku) v úhrnné prokázané hodnotě 8,4 milionu korun. I zde platí, že zatímco počet nestandardních pojistných událostí klesl (meziročně o 20 %), celková uplatněná škoda naopak výrazně vzrostla o 34 %. Úspěšnost šetření oproti roku 2010 se rovněž zvýšila – počet uzavřených podvodných pojistných událostí vzrostl o 56 %.

Jedinou oblastí, kde se zatím projevil mírný nárůst počtu pojistných podvodů, je pojištění majetku a odpovědnosti (o 6 %). V tomto druhu podvodu se pravidelně projeví „vynalézavost“ podvodníků při hromadných pojistných událostech, zejména v souvislosti s živelními škodami, jako jsou krupobití, vichřice a zejména povodeň. Těchto skutečně velkých škod jsme zatím byli letos ušetřeni, zatímco loni se tyto katastrofické události ve statistikách projevily podstatně výrazněji.

Ze statistik naopak prakticky vymizely podvody v oblasti pojištění přepravy, které byly ještě před několika lety velmi frekventované a zpravidla ve velmi vysoké výši. V pojištění osob se nejvíce falšuje léčebný režim klientů, kteří fingují – někdy i ve spolupráci s ošetřujícími lékaři -delší dobu léčení nebo trvalé následky (soukromé zdravotní a úrazové pojištění), za které chtějí pobírat ve smlouvě stanovené plnění. Po letní sezóně jistě vzroste i výskyt pojistných podvodů v cestovním pojištění.

V autopojištění, tradiční sféře podvodů, nahrává nepoctivcům i fakt, že k většině dopravních nehod a havárií není v současnosti nutné přivolávat policii. I díky tomu mohou v hlášení škody snadněji falšovat skutečný průběh. To obecně přispívá k trendu zvyšování hodnoty fingované škody, protože podvodníci spoléhají na to, že pojišťovna nebude schopna nesrovnalosti prokázat. Další problematickou oblastí je nestandardní legalizace vozidel a manipulace s jejich ochrannými znaky.

UNIQA pojišťovna disponuje vlastním odborem vyšetřování, který pracuje se sofistikovanými postupy, srovnávacími metodami a vyspělým software. Ten nahlášené škody filtruje podle nejrůznějších zadaných parametrů a hledisek. Výstupem je seznam takových, které se jeví jako nestandardní a je potřeba je dále zkoumat.

Zdroj:www.mesec.cz